Wroclaw

Study in Wroclaw

Wroclaw , Almanca - Breslau, Polonya’da  aşağı silesyada bulunan ve 634.630 nüfuslu bir kenttir.Wroclaw, Odra’nın kıyısında, bir adalar bütününde kurulmuştur. İkinci Dünya savaşında büyük zarar gören şehir yeniden inşa edilmiştir.Wroclaw’da birçok anıt vardır: Vaftizci Yahya katedrali (XIV. yy.), gotik üslubunda Swietokrzyskie, Sw. Maria - Magdalena (XII. yy.dan kalma roma üslubunda katedral) ve Sw. Elizabeth kiliseleri; eski evler (Griffon konağı, XVI. yy.), XVIII. yy.dan kalma barok üslubunda kilise.

Wroclaw, mahalli ve bölgesel bir idare şehri ve önemli bir sanayi merkezidir: Özellikle imalât metalürjisi, kimya sanayii, yün ve pamuk iplikçiliği ve dokumacılığı, keten, hintlifi, ham ipek iplikçiliği ,elektronik önde gelmektedir.

Wroclaw, Polonya'nın dördüncü büyük şehridir. Varşova'dan sonra, Polonyanın ikinci büyük finansal merkezi olduğu düşünülür.

Tarih

Slavların kurduğu bir şehir olan Wroclaw X. yy. sonunda Polonya’ya geçti, 1241 yılında moğol istilâsına uğradı ve sonrasında ise Almanlar şehre yerleştirilmiştir.1335’te Wroclaw, Bohemya’ya ve Lüksemburg sülâlesine bağlandı. Çağının büyük ticaret merkezlerinden biri olan şehir,Habsburglara geçti ve Prusya tarafından ilhak edildi. İkinci Dünya savaşı sonunda Almanlar şehrin her iki yanından Odra’yı aşan Kızılordu’ya direndiler. Şehir ancak 7 mayıs 1945’te seksen iki gün süren kuşatmadan sonra teslim oldu. Potsdam antlaşmaları sonucunda (1945) Wroclaw Polonya’ya geçti: alman halk çıkarıldı ve şehre Polonyalılar yerleştirilmiştir.

İklim

Wroclaw'da yazlar sıcak ve kışlar soğuk bir iklime sahiptir . Mevsimler batıda daha belirgin olması ve sıcaklıklar kışın -20 ° C kadar,yaz aylarında ise 30 ° C seviyelerinde seyretmektedir.

.